Tartak Bulowice – 11 kamer IP

Specyfika pracy tartaku wymusiła na nas pracę tylko w soboty. Wtedy nieco mniej się dzieje i czas pracy tartaku jest krótszy.

Naszym zadaniem było wykonanie „przewieszki” pomiędzy budynkiem biurowym a budynkami, w których znajdują się traki, około 80 m po istniejących słupach. Następnie zainstalowane i okablowane zostały kamery IP Hikvision w części produkcyjnej. Okablowanie zostało sprowadzone do puszki instalacyjnej znajdującej się w jednym z budynków, w której zainstalowany został także switch POE do zasilania kamer.

Pozostałe prace wykonane zostały przy budynku biurowym, gdzie zainstalowane zostały m.in. kamery ip na wjazd, plac za budynkiem.

Rejestrator wraz z monitorem do podglądu zainstalowany został w pomieszczeniu biurowym.